Stanovništvo

Prema podacima objavljenim 5. svibnja, na dan 1. siječnja 2017. u Velikom Vojvodstvu Luksemburga bilo je nastanjeno 915 osoba s hrvatskim državljanstvom (izvor). U to se ne ubrajaju osobe koje imaju i luksemburško državljanstvo pored hrvatskog, ili imaju hrvatsko podrijetlo ali ne i državljanstvo.

U usporedbi s 2011. došlo je do porasta od 153%. To je najveći porast broja doseljenika s područja bivše Jugoslavije, na koji je očito najviše utjecalo zapošljavanje u institucijama Europske unije. Porast broja državljana Slovenije iznosi 64% (sad ih ima 694), Makedonije 35% (479), Crne Gore 16% (4.410) i Srbije 8% (2.329), dok se broj doseljenika s državljanstvom BiH u tom razdoblju smanjio za 4% (na sadašnjih 2.168). Više informacija o stanovništvu može se pronaći na stranicama Luxemburger Wort.

Evo i pregleda za sve nacionalnosti koje imaju više od 1000 stanovnika (izvor: CEFIS)

te za sve članice EU: