Financijski izvještaj za 2023. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine7.576,10
Subvencije311,38
Članarine200,00
Prihodi s manifestacija1.688,10
UKUPNI PRIMITCI9.775,88

Izdatci (EUR)

Usluge3.405,92
Roba1.942,48
Oprema544,12
UKUPNI IZDATCI5.892,52

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni)3.883,36
Rezervirana sredstva za povrat dijela potpore Vlade RH (2022. godine)1.205,42
Unaprijed plaćeni trošak za Festival migracija (veljača 2024. godine)760,00
Unaprijed plaćeni trošak za Nastavu hrvatskog za odrasle (ožujak 2024. godine)245,50
STVARNI REZULTAT GODINE3.683,44

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg