Financijski izvještaj za 2017. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine 2.659,91
Subvencije 2.264,93
Članarine 1.250,00
Donacije i sponzorstva 610,00
Prihodi s manifestacija 4.114,80
UKUPNI PRIMITCI 10.899,64

Izdatci (EUR)

Usluge 6.022,60
Potrošni materijal 27,35
Roba i oprema 3.665,20
UKUPNI IZDATCI 9.715,15

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni) 1.184,49
Plaćanja u 2017. za usluge iz 2018. (avans za smještaj u hostelu) 600,00
Donacije za projekt u 2017. koje će biti plaćene u 2018. (Božićni koncert) 588,00
STVARNI REZULTAT GODINE 2.372,49