Plan rada za 2024. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Plan rada i podnosi ga Skupštini na usvajanje:

  1. Festival migracija, kultura i građanstva (veljača)
  2. Radionice hrvatskog jezika i kulture (siječanj – lipanj)
  3. Nastava hrvatskog jezika za odrasle (ožujak – lipanj)
  4. Štand na festivalu Reckenger MultiKulti (svibanj)
  5. Proslava Dana Europe (svibanj)

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg