Financijski izvještaj za 2020. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine2.191,83
Subvencije6.046,57
Članarine325,00
Donacije i sponzorstva100,00
Prihodi s manifestacija1.039,00
UKUPNI PRIMITCI9.702,40

Izdatci (EUR)

Usluge2.331,83
Roba1.848,96
Oprema151,56
UKUPNI IZDATCI4.332,35

Financiranje Vlade RH

Programska aktivnostTroškovi (kn)
Izložba “Žigmund Luksemburški, kralj Hrvatske”16.637,94
Božićni koncert “Anđela i prijatelji”1.254,68
Radionice hrvatskog jezika, književnosti i kulture8.730,05
Čitajmo hrvatski297,08
Festival migracija, kultura i građanstva6.208,23
Web stranice i poštarina1.412,28
Ukupni troškovi34.540,26
Na natječaju ostvarena financijska potpora Vlade RH45.000,00
Višak sredstava za povrat10.459,74
Višak sredstava za povrat (EUR)1.413,48

Humanitarne aktivnosti (EUR)

Donacije luksemburških građana2.200,00
Donacija izvođača Božićnog koncerta500,00
UKUPNE DONACIJE2.700,00
Isplata rodilištu Petrove bolnice2.700,00

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni)5.370,05
Rezervirana sredstva za povrat dijela potpore Vlade RH1.413,48
STVARNI REZULTAT GODINE3.956,57