Financijski izvještaj za 2022. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine4.557,56
Subvencije6.938,35
Članarine425,00
Donacije i sponzorstva800,00
Prihodi s manifestacija3.545,00
UKUPNI PRIMITCI16.265,91

Izdatci (EUR)

Usluge5.080,37
Roba3.409,47
Oprema199,67
UKUPNI IZDATCI8.689,51

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni)7.576,40
Rezervirana sredstva za povrat dijela potpore Vlade RH (2021. godine)1.413,48
Rezervirana sredstva za povrat dijela potpore Vlade RH (2022. godine)1.205,42
Rezervirana sredstva za Festival migracija (veljača 2023. godine)760,00
STVARNI REZULTAT GODINE4.197,50

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg