2022. godina

Sukladno članku 9. Statuta Predsjedništvo je na svojoj sjednici održanoj 29. siječnja 2022. donijelo odluku o sazivanju redovite sjednice Skupštine Hrvatskog društva Luksemburg. Sjednica će se održati u subotu 26. veljače 2022. s početkom u 18.00 sati, u dvorani općinske zgrade Mameranus, 16 Rue des Roses, 8263 Mamer. Materijali za sjednicu nalaze se na poveznicama uz točke dnevnog reda.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Izvještaj o radu za 2020. i 2021. godinu (prijedlog), rasprava i usvajanje
  3. Financijski izvještaj za 2020. godinu (prijedlog) i 2021. godinu (prijedlog), rasprava
  4. Izvještaj nadzora blagajne i usvajanje financijskih izvještaja
  5. Plan rada za 2022. godinu (prijedlog), rasprava i usvajanje
  6. Financijski plan za 2022. godinu (prijedlog), rasprava i usvajanje
  7. Problematika sjedišta i prostorija udruge
  8. Razno

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg