Vještine prezentiranja i javnog nastupanja

Andrija Hudoletnjak je magistar ekonomije, specijalist za marketing, s višegodišnjim iskustvom u prodaji i marketingu u nekoliko industrija (bankarstvo, turizam, konzalting). Prije dolaska u Luksemburg radio je u Poduzetničkom bankarstvu u Zagrebačkoj banci kao Voditelj odnosa s klijentima i kao Direktor prodaje. U svojoj karijeri prošao je nekoliko specijalističkih edukacija koje se tiču prezentiranja i javnog nastupanja te je održao više izlaganja pred različitim profilima publike.

Djeca se danas već u osnovnoj školi susreću sa zadacima izrade različitih prezentacija i javnog nastupanja pred svojim kolegama, učiteljima i roditeljima. Kako napreduju prema višim razredima i, potencijalno, fakultetskom obrazovanju, ti zadaci postaju sve kompleksniji i zahtijevaju sve kvalitetniju pripremu čime djeci predstavljaju sve stresniji proces. Da ne spominjemo koliko je izgledno da će i na budućem radnom mjestu bez obzira na industriju biti suočeni sa izazovom prezentiranja svojim nadređenima, kolegama, klijentima ili čak većoj publici. U ovom seminaru voditelj je obrazložio što je sve potrebno da bi se održalo kvalitetno izlaganje. Vrlo atraktivnu prezentaciju korištenu na seminaru, izrađenu u inovativnom alatu Prezi, može se pratiti ovdje (za kretanje koristiti strelice na dnu ekrana, u sredini). Na samom početku Hudoletnjak je istaknuo kako je pojava treme pred nastup vrlo česta i sasvim normalna – jer je strah od javnog nastupa jedan od najjačih ljudskih strahova.

Da bi se odradilo uspješan javni nastup ili prezentaciju potrebno je dobro se pripremiti, što uključuje:

  1. odabir teme i određivanje svrhe prezentacije,
  2. prikupljanje materijala,
  3. analizu publike i okolnosti,
  4. oblikovanje prezentacije,
  5. uvježbavanje, kao ključ uspješne prezentacije.

Kod same izrade prezentacije treba procijeniti koliko slajdova će se koristiti, kako će sami slajd vizualno izgledati, koje će oblike i veličine slova koristiti te koliko će se staviti ilustracija ili dijagrama. Prilikom izvođenja važno je obratiti pozornost ispravnoj verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, o čemu se više detalja nalazi na slajdovima i filmskim ulomcima koji su prikazani na samom seminaru. Na samom završetku, uz nekoliko praktičnih savjeta kako pobijediti tremu ili kako reagirati na neugodne situacije, voditelj je predstavio neke softverske alate koji nam mogu pomoći u pripremi što efektnijih prezentacija.