2019. godina

Sukladno članku 9. Statuta Predsjedništvo je na svojoj sjednici održanoj 15. ožujka 2019. donijelo odluku o sazivanju redovite sjednice Skupštine Hrvatskog društva Luksemburg. Sjednica će se održati u petak 29. ožujka 2019. s početkom u 18.00 sati,  prostorijama CLAE, 26 rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg. Materijali za sjednicu nalaze se na poveznicama uz točke dnevnog reda.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Izvještaj o radu za 2018. godinu (prijedlog)
  2. Financijski izvještaj za 2018. godinu (prijedlog)
  3. Izvještaj nadzora blagajne za 2018. godinu
  4. Plan rada za 2019. godinu (prijedlog)
  5. Financijski plan za 2019. godinu (prijedlog)
  6. Usvajanje sadržaja nove pristupnice usklađene s GDPR-om
  7. Promjena sjedišta udruge
  8. Izbor članova Predsjedništva
  9. Izbor počasnog člana i dodjela zahvalnica
  10. Razno

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg