Financijski plan za 2022. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski plan i podnosi ga Skupštini na usvajanje (svi iznosi su u eurima):

BOŽIĆNI KONCERTProcjena troškova
Dolazak i smještaj glazbenika700
Foto i video snimanje1.500
Troškovi promidžbe i dekoracije300
Ukupno2.500
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH500
Uplata Općine Bertrange1.200
Sponzorstva800
Ukupno2.500
RADIONICE HRVATSKOG JEZIKA I KULTUREProcjena troškova
Honorar voditelja šestomjesečnog projekta radionica400
Honorar predavača na 30 jednosatnih radionica1.500
Potrošni materijal100
Ukupno2.000
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH2.000
ČITAJMO HRVATSKIProcjena troškova
Knjige za sudionike literarnog natječaja700
Okviri i diplome100
Ukupno800
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH700
Donacije100
Ukupno800
PROSLAVA DANA EUROPEProcjena troškova
Slastice, vino, čaše300
 Procjena prihoda
Subvencija Veleposlanstva RH300
RECKENGER MULTIKULTIProcjena troškova
Hrana i piće800
 Procjena prihoda
Prihodi štanda800
PROSLAVA DANA DRŽAVNOSTIProcjena troškova
Honorar glazbenika2.000
Putovanje i smještaj glazbenika1.000
Dvorana i razglas500
Ukupno3.500
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH1.500
Sponzorstva1.000
Prodaja ulaznica1.000
Ukupno3.500
HRVATSKI TENISKI DANProcjena troškova
Pehari, medalje, graviranje200
Hrana i piće400
Ukupno600
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH200
Prihodi šanka400
Ukupno600
OSTALI IZDACIProcjena troškova
Domena i smještaj internetskih stranica100
Banka, pošta, uredski materijal100
Ukupno200
 Procjena prihoda
Članarine200
SVEUKUPNO 
Procijenjeni troškovi10.700
Procijenjeni prihodi10.700
Saldo godine0

Financijski plan odnosi se na programsko razdoblje koje prati školsku godinu i financijsku potporu Vlade Republike Hrvatske.

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg