Upravljanje projektom

Svjetski ekonomski forum je 2015. godine izradio izvještaj pod naslovom “Nova vizija za obrazovanje” u kojem je sažeo rezultate istraživanja o vještinama koje će učenicima biti potrebne u 21. stoljeću. Te se vještine dijele u tri kategorije: temeljne pismenosti, kompetencije i karakterne kvalitete, a među kompetencijama navode se: kritičko mišljenje i rješavanje problema, kreativnost, komuniciranje i suradnja. Načine kako potaknuti kreativnost kod djece obradili smo na prvoj radionici, a preostale tri kompetencije obradit ćemo kroz projektno upravljanje – budući da su sve tri sadržane u toj disciplini. Seminar je pripremio Anđelko Markulin, koji ima 30 godina iskustva u osnivanju i vođenju udruga građana: mladeške, studentske, strukovne, kulturne, sportske, edukativne… Tijekom tog rada sudjelovao je u iniciranju i upravljanju desecima projekata, a često je nastupao i kao predavač te trener mladih (youth coach).

Ovaj seminar obrađuje prvu fazu upravljanja projektom – pokretanje projekta – a u njegovom praćenju pomaže sljedeća prezentacija. Budući da svaki projekt počinje od ideje, najprije je potrebno generirati što veći broj ideja, o čemu smo govorili na prvoj radionici. Iza toga slijedi grupiranje ideja i odabir najbolje ideje, za što se mogu koristiti poznate metode mentalnih i konceptualnih mapa.

I sad, kad napokon započinjemo s pokretanjem projekta najprije moramo procijeniti situaciju u kojoj se nalazimo. Za to se koristi SWOT analiza – njome se identificiraju ključni čimbenici iz vanjskog okružja koji se prepoznaju kao prilike ili prijetnje, te čimbenici iz unutarnjeg okružja a mogu se opisati kao snage ili slabosti:
S (strengths) = snage,
W (weaknesses) = slabosti,
O (opportunities) = prilike,
T (threats) = prijetnje.

Nakon što smo utvrdili da bi nam okolnosti mogle ići na ruku potrebno je ispravno i precizno identificirati problem, za što se često koristimo prikazom problemskog stabla (problem tree) – dijagramski prikaz hijerarhije problema koji opisuje njihovu uzročno-posljedičnu vezu.

Budući da se projekt definira kao vremenski određena aktivnost koja ima za cilj stvoriti jedinstveni proizvod, uslugu ili rezultat vrlo je bitno znati ispravno postaviti cilj projekta. U tome nam može pomoći stablo ciljeva, pri čemu treba poštivati SMART kriterije za definiranje ciljeva:
S (specific) = specifičan,
M (measurable) = mjerljiv,
A (attainable) = dohvatljiv,
R (relevant) = osobito važan,
T (time-bound) = vremenski ograničen.

Ovime je zaokružena prva faza u životu projekta, njegovo pokretanje, a izrada seminara za predstavljanje daljnjih faza ovisit će o interesu polaznika i koliko će prepoznati primjenjivost tehnika projektnog menadžmenta u svojim budućim profesionalnim aktivnostima.