O udruzi

HRVATSKO DRUŠTVO LUKSEMBURG osnovano je 29. travnja 2006. pod nazivom HRVATSKI KULTURNI SPORTSKI KLUB CROATIA LUXEMBOURG. Klub je osnovan u svrhu promicanja hrvatske kulture i jezika te prije svega druženja Hrvata u Luksemburgu.

Osnivači kluba bili su: Milenko Babić, Nevena Babić, Pavo Božić, Ljubica Bukvić, Rade Đurić, Ivan Ferenc, Monika Ferenc, Ivo Ivanović, Jako Leovac, Pero Mičanović, Tonja Mičanović, Drago Radman, Petar Repušić, Dragica Tunjić, Pero Tunjić i Jozo Veselčić.

U razdoblju 2014. – 2016. Društvom je upravljalo Predsjedništvo u sljedećem sastavu: Carmen Gruber (predsjednica), Ivan Ferenc (počasni predsjednik), Zoran Zirdum (potpredsjednik), Josip Nerančić (blagajnik), Roman Zasadny (tajnik 2014), Srećko Pecirep (tajnik 2015), Mladen Lamza (tajnik 2016.) te Andreja Neral Lamza, Ivana Schumacher i Malina Sirotić (članice Predsjedništva). Na sjednici Glavne skupštine Društva održanoj 20. siječnja 2017. na mandat od tri godine izabrano je novo

Predsjedništvo

Predsjednik: Anđelko Markulin

Potpredsjednik: Jozo Veselčić

Blagajnik: Mladen Lamza

Tajnica: Marta Plazina

Članica: Carmen Gruber

Članica: Ivana Schumacher Filipović

Članica: Malina Sirotić

Dana 22. ožujka Carmen Gruber je podnijela ostavku na mjesto članice Predsjedništva i na njeno mjesto je, sukladno Statutu, do sjednice Skupštine kooptiran Edi Zelić.