O udruzi

Udruga je osnovana 29. travnja 2006. pod nazivom Hrvatski kulturni sportski klub Croatia Luxembourg, u svrhu promicanja hrvatske kulture i jezika te prije svega druženja Hrvata u Luksemburgu. Osnivači su bili: Milenko Babić, Nevena Babić, Pavo Božić, Ljubica Bukvić, Rade Đurić, Ivan Ferenc, Monika Ferenc, Ivo Ivanović, Jako Leovac, Pero Mičanović, Tonja Mičanović, Drago Radman, Petar Repušić, Dragica Tunjić, Pero Tunjić i Jozo Veselčić.

Na Skupštini održanoj 16. svibnja 2014. udruga mijenja ime u Hrvatsko društvo Luksemburg. U razdoblju 2014. – 2016. Društvom je upravljalo Predsjedništvo u sljedećem sastavu: Carmen Gruber (predsjednica), Ivan Ferenc (počasni predsjednik), Zoran Zirdum (potpredsjednik), Josip Nerančić (blagajnik), Roman Zasadny (tajnik 2014.), Srećko Pecirep (tajnik 2015.), Mladen Lamza (tajnik 2016.) te Andreja Neral Lamza, Ivana Schumacher i Malina Sirotić (članice Predsjedništva).

Na sjednici Glavne skupštine Društva održanoj 20. siječnja 2017. na mandat od tri godine izabrano je novo Predsjedništvo u sastavu: Anđelko Markulin (predsjednik), Jozo Veselčić (potpredsjednik), Mladen Lamza (blagajnik), Marta Plazina (tajnica) te članice Carmen Gruber, Ivana Schumacher Filipović i Malina Sirotić.

Dana 22. ožujka 2017. Carmen Gruber je nakon trogodišnjeg rada podnijela ostavku na mjesto članice Predsjedništva i, sukladno Statutu, na njeno mjesto je do sjednice Skupštine kooptiran Edi Zelić. Dana 15. rujna 2017. Marta Plazina je podnijela ostavku na mjesto tajnice i, sukladno Statutu, na njeno mjesto je do sjednice Skupštine kooptiran Lovel Petrović. Na izvanrednoj sjednici Skupštine održanoj 14. listopada 2017. potvrđene su dužnosti Edija Zelića i Lovela Petrovića u Predsjedništvu Društva, do isteka redovnog mandata ovog saziva.

Dana 29. siječnja 2018. Ivana Schumacher Filipović je podnijela ostavku na mjesto članice Predsjedništva i, sukladno Statutu, na njeno mjesto je do sjednice Skupštine kooptirana Ljubica Repušić Bukvić. Na redovitoj sjednici Skupštine održanoj 3. veljače 2018. potvrđen je mandat Ljubice Bukvić Repušić.

Dana 15. ožujka 2018. Mladen Lamza je podnio ostavku na mjesto blagajnika, a poslove blagajnice preuzela je Malina Sirotić. Na upražnjeno mjesto Predsjedništvo je u rujnu kooptiralo Danijela Stankovića – na dužnost tajnika, a Lovel Petrović je postao član bez zaduženja. Nakon višegodišnjeg angažmana u vodstvu Hrvatskog društva Luksemburg, u prosincu 2018. Jozo Veselčić je na osobni zahtjev razriješen dužnosti potpredsjednika, a njegovo mjesto preuzela je Ljubica Bukvić Repušić. Na upražnjeno mjesto Predsjedništvo je sukladno Statutu kooptiralo Ljerku Radoš Gverijeri.

U siječnju 2019. Edi Zelić je zbog privatnih razloga dao ostavku na mjesto člana Predsjedništva, a na njegovo mjesto je kooptiran Tomislav Brkan. Nakon trogodišnjeg rada u Predsjedništvu Malina Sirotić podnijela je 5. ožujka 2019. ostavku na dužnost, a Ljerka Radoš Gverijeri preuzela je poslove blagajnice. Na redovitoj sjednici Skupštine održanoj 29. ožujka 2019. potvrđen je sastav Predsjedništva: Anđelko Markulin (predsjednik), Ljubica Bukvić Repušić (potpredsjednica), Danijel Stanković (tajnik), Ljerka Radoš Gverijeri (blagajnica) te članovi: Maja Broz Hafner, Lovel Petrović i Tomislav Brkan.

Dana 4. prosinca 2019. Danijel Stanković je podnio ostavku na mjesto tajnika. Poslove tajnika preuzela je Maja Broz Hafner. Na upražnjeno mjesto kooptirana je Kristina Vidović. Dana 6. siječnja 2020. Tomislav Brkan podnio je ostavku na rad u Predsjedništvu.

Na redovitoj i izbornoj sjednici Skupštine održanoj 18. siječnja 2020. na mandat od tri godine izabrano je Predsjedništvo u sastavu: Anđelko Markulin (predsjednik), Ljubica Bukvić Repušić (potpredsjednica), Ljerka Radoš Gverijeri (blagajnica), Maja Broz Hafner (tajnica), te članovi: Kristina Vidović, Ana Bartolović Šimić i Marin Marinović.

Na redovitoj i izbornoj sjednici Skupštine održanoj 25. ožujka 2023. na mandat od tri godine izabrano je Predsjedništvo u sastavu: Anđelko Markulin (predsjednik), Ljubica Bukvić Repušić (potpredsjednica), Ljerka Radoš Gverijeri (blagajnica), Leo Fel (tajnik), te članovi: Kristina Vidović, Ana Bartolović Šimić i Drago Babić.

Nadzor blagajne

U mandatu 2014. – 2016. nadzor blagajne provodio je Jozo Veselčić.

U mandatima 2017. – 2019. i 2020. – 2022. nadzor blagajne provodila je Renata Lokin Beader.

Na sjednici Skupštine održanoj 25. ožujka 2023. za provedbu nadzora blagajne izabrane su Renata Lokin Beader i Maja Broz Hafner.