Spajanje micro:bita u strujni krug

Ova radionica nastavlja se na prethodnu, na način da smo s polaznicima izveli i preostale vježbe iz prezentacije. Prvo smo sastavili strujni krug sa svijetlećim diodama (LED), koristeći elemente iz ovog seta:

Djeca su s velikom znatiželjom razgledala različite elektroničke elemente (dioda, LED, tranzistor, otpornik, kondenzator, potenciometar, sklopka) te dobila osnovnu ideju koja je uloga svakog od njih u strujnom krugu. Zatim su uz pomoć tablice samostalno odredila vrijednosti otpornika očitavanjem boja, kako bismo u krug postavili ispravne otpornike. Naučila su da u istosmjernom strujnom krugu postoje pozitivni i negativni pol, te su ispravno umetnula baterije u kutiju za napajanje micro:bita. Na taj način smo spremno dočekali sljedeću vježbu.

U drugoj vježbi iskoristili smo činjenicu da micro:bit na svojoj tiskanoj pločici ima mjerač ubrzanja (engl. accelerometer), dakle uređaj koji može registrirati svako kretanje te odrediti vrijednost ubrzanja. Naša namjera je bila sastaviti novi strujni krug prema zadanoj shemi te zatim izraditi u Microsoft Block Editoru računalni program koji će iznos ubrzanja prenijeti na elektromotor. Naravno, što je ubrzanje veće to će elektromotor brže okretati ventilator. Uspješnost pokusa dokazao je jedan od polaznika u sljedećem filmiću: