Financijski izvještaj za 2018. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine 1.116,61
Subvencije 4.163,45
Članarine 600,00
Donacije i sponzorstva 2.743,00
Prihodi s manifestacija 4.320,26
UKUPNI PRIMITCI 12.943,32

Izdatci (EUR)

Usluge 5.708,10
Roba 2.570,13
Oprema 84,51
UKUPNI IZDATCI 8.362,74

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni) 4.580,58
Plaćanja u 2018. za troškove iz 2019. (dotacija za kampanju za EU izbore) – 2.500,00
Sponzorstva za projekt u 2018. koja će biti plaćena u 2019. (Božićni koncert) 800,00
STVARNI REZULTAT GODINE 2.880,58