Financijski plan za 2024. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski plan i podnosi ga Skupštini na usvajanje (svi iznosi su u eurima):

FESTIVAL MIGRACIJAProcjena troškova
Najam štanda na Festivalu800
Materijal i pribor za Festival200
Najam kombi vozila, gorivo i cestarine1.300
Smještaj i prehrana izlagača600
Ukupno2.900
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH1.800
Sudjelovanje u prihodima štanda1.100
Ukupno2.900
RADIONICE HRVATSKOG JEZIKA I KULTUREProcjena troškova
Honorar predavača za 40 radionica2.000
Najam učionice za radionice3.000
Nastavni materijal i pribor400
Ukupno5.400
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH2.400
Donacija Općine Mamer (učionica)3.000
Ukupno5.400
NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA ZA ODRASLEProcjena troškova
Honorar predavača za 30 nastavnih sati1.500
Najam učionice za nastavu1.500
Udžbenici i vježbenice250
Ukupno3.250
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH940
Sufinanciranje Ministarstva obrazovanja Luksemburga (predavač)135
Donacija Ministarstva obrazovanja Luksemburga (učionica)1.500
Upisnina polaznika nastave (na bazi 5 polaznika)675
Ukupno3.250
PROSLAVA DANA EUROPEProcjena troškova
Slastice, vino, čaše300
 Procjena prihoda
Subvencija Veleposlanstva RH300
RECKENGER MULTIKULTIProcjena troškova
Hrana i piće2.000
 Procjena prihoda
Prihodi štanda2.000
FESTIVAL CINEASTProcjena troškova
Svečanost otvorenja Festivala10.550
Hrvatska večer uz projekciju filma i domjenak2.000
Koncert hrvatskog glazbenog sastava10.000
Izložba fotografija hrvatskog autora2.500
Projekcije preostalih deset hrvatskih filmova12.000
Ukupno37.050
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH19.050
Hrvatski audiovizualni centar10.000
Organizator Festival (CinEast asbl)8.000
Ukupno37.050
ŽIVJETI ZAJEDNO: HRVATI U LUKSEMBURGUProcjena troškova
Najam pozornice, šatora, klupa, stolova, hladnjaka i ugostiteljske opreme10.000
Honorari hrvatskog i luksemburškog glazbenog sastava8.000
Prijevoz i smještaj3.000
Troškovi promocije i materijala7.200
Ukupno28.200
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH11.600
Subvencija Vlade Luksemburga10.000
Subvencija Općine Mamer8.200
Ukupno28.200
OSTALI IZDACIProcjena troškova
Domena i smještaj internetskih stranica100
Banka, pošta, uredski materijal100
Ukupno200
 Procjena prihoda
Članarine200
SVEUKUPNO 
Procijenjeni troškovi79.300
Procijenjeni prihodi79.300
Saldo godine0

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg