Financijski plan za 2024. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski plan i podnosi ga Skupštini na usvajanje (svi iznosi su u eurima):

FESTIVAL MIGRACIJAProcjena troškova
Najam štanda na Festivalu800
Materijal i pribor za Festival200
Najam kombi vozila, gorivo i cestarine1.300
Smještaj i prehrana izlagača600
Ukupno2.900
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH1.800
Sudjelovanje u prihodima štanda1.100
Ukupno2.900
RADIONICE HRVATSKOG JEZIKA I KULTUREProcjena troškova
Honorar predavača za 40 radionica2.000
Najam učionice za radionice3.000
Nastavni materijal i pribor400
Ukupno5.400
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH2.400
Donacija Općine Mamer (učionica)3.000
Ukupno5.400
NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA ZA ODRASLEProcjena troškova
Honorar predavača za 30 nastavnih sati1.500
Najam učionice za nastavu1.500
Udžbenici i vježbenice250
Ukupno3.250
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH940
Sufinanciranje Ministarstva obrazovanja Luksemburga (predavač)135
Donacija Ministarstva obrazovanja Luksemburga (učionica)1.500
Upisnina polaznika nastave (na bazi 5 polaznika)675
Ukupno3.250
PROSLAVA DANA EUROPEProcjena troškova
Slastice, vino, čaše300
 Procjena prihoda
Subvencija Veleposlanstva RH300
RECKENGER MULTIKULTIProcjena troškova
Hrana i piće2.000
 Procjena prihoda
Prihodi štanda2.000
OSTALI IZDACIProcjena troškova
Domena i smještaj internetskih stranica100
Banka, pošta, uredski materijal100
Ukupno200
 Procjena prihoda
Članarine200
SVEUKUPNO 
Procijenjeni troškovi14.050
Procijenjeni prihodi14.050
Saldo godine0

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg