Financijski izvještaj za 2021. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine5.370,05
Subvencije1.200,00
Članarine200,00
Donacije i sponzorstva1.078,40
UKUPNI PRIMITCI7.848,45

Izdatci (EUR)

Usluge2.571,07
Roba719,82
UKUPNI IZDATCI3.290,89

Humanitarne aktivnosti (EUR)

Donacije luksemburških građana2.890,00
Donacije luksemburških općina1.100,00
Donacija izvođača Božićnog koncerta500,00
UKUPNE DONACIJE4.490,00
Isplata Osnovnoj školi IGK Gora4.490,00

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni)4.557,56
Rezervirana sredstva za povrat dijela potpore Vlade RH1.413,48
STVARNI REZULTAT GODINE3.144,08