Financijski plan za 2018. godinu

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg na svojoj 9. sjednici održanoj 20. siječnja 2018. izradilo je prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu po projektima (svi iznosi u eurima):

FESTIVAL MIGRACIJA Procjena troškova
Najam štandova 650
Najam razglasa 250
Dolazak umjetnika iz Hrvatske 950
Smještaj i prehrana umjetnika iz Hrvatske 850
Ukupno 2.700
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 1.300
Neto prihod štanda 1.400
Ukupno 2.700

 

RADIONICE CJELOŽIVOTNOG UČENJA Procjena troškova
Najam dvorane za 9 termina 900
Materijal za radionice 30
Ukupno 930
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 930

 

PROSLAVA DANA EUROPE Procjena troškova
Slastice, vino, čaše 300
Procjena prihoda
Subvencija Veleposlanstva RH 300

 

ULAZAK HRVATSKE U EU Procjena troškova
Najam dvorane za svečanu akademiju 4.000
Dvorana i razglas za narodno veselje 600
Prijevoz i smještaj KUD Biseri 2.400
Hrana za domjenak nakon akademije 2.000
Piće za domjenak nakon akademije 1.000
Ostali troškovi 1.000
Ukupno 11.000
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 4.000
Subvencija Veleposlanstva RH 2.000
Ulaznice i šank na narodnom veselju 1.000
Donacije i sponzorstva 4.000
Ukupno 11.000

 

HRVATSKI DAN U LUKSEMBURGU Procjena troškova
Najam dvorane 300
Glazbeni sastav i razglas 1.000
Potrošni materijal 100
Ukupno 1.400
Procjena prihoda
Prodaja ulaznica 500
Neto prihod šanka 600
Donacije i sponzorstva 300
Ukupno 1.400

 

BOŽIĆNI KONCERT Procjena troškova
Najam dvorane s razglasom 320
Dolazak i smještaj glazbenika 230
Ukupno 550
Procjena prihoda
Ulaznice i donacije 250
Sponzorstva 300
Ukupno 550

 

OSTALI IZDACI Procjena troškova
Domena i smještaj internetskih stranica 100
Izrada članskih iskaznica 200
Proslava Praznika rada 100
Druge proslave ili prigode 200
Posjetnice za članove Predsjedništva 200
Banka, pošta, uredski materijal 200
Ukupno 1.000
Procjena prihoda
Članarine 1.000

 

SVEUKUPNO
Procijenjeni troškovi 17.880
Procijenjeni prihodi 17.880
Rezultat godine 0