Financijski plan za 2023. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski plan i podnosi ga Skupštini na usvajanje (svi iznosi su u eurima):

FESTIVAL MIGRACIJAProcjena troškova
Najam štanda na Festivalu750
Materijal i pribor za Festival200
Najam dvorane za nastup tamburaša550
Ukupno1.500
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH950
Donacija Općine Reckange-sur-Mess550
Ukupno1.500
RADIONICE HRVATSKOG JEZIKA I KULTUREProcjena troškova
Honorar voditelja projekta radionica200
Honorar predavača na radionicama600
Najam dvorane za radionice1.000
Potrošni materijal200
Ukupno2.000
 Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH1.000
Donacija Općine Mamer1.000
Ukupno2.000
PROSLAVA DANA EUROPEProcjena troškova
Slastice, vino, čaše300
 Procjena prihoda
Subvencija Veleposlanstva RH300
RECKENGER MULTIKULTIProcjena troškova
Hrana i piće1.500
 Procjena prihoda
Prihodi štanda1.500
OSTALI IZDACIProcjena troškova
Domena i smještaj internetskih stranica100
Banka, pošta, uredski materijal100
Ukupno200
 Procjena prihoda
Članarine200
SVEUKUPNO 
Procijenjeni troškovi5.500
Procijenjeni prihodi5.500
Saldo godine0

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg