Donacije

Za ostvarivanje ciljeva propisanih Statutom i što uspješnije obavljanje svojih djelatnosti Hrvatsko društvo Luksemburg prima donacije i sponzorstva. Od 17. listopada 2017. sve donacije koje nam uplate luksemburške tvrtke i privatne osobe koje su porezni obveznici u Luksemburgu uključuju im se u porezno priznate izdatke. Uplatu je potrebno izvršiti na žiro-račun Interkulturnog fonda, koji će im i izdati poreznu potvrdu, a Fond će zatim ta sredstva prebaciti nama:

Primatelj: Fonds Interculturel

Adresa: 26 rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg

Svrha: Don pour Société croate Luxembourg

BIC: CCPL LULL

IBAN: LU88 1111 0878 7590 0000

Napomena: Da bi nekoj tvrtki ili privatnoj osobi donirani iznos ušao u porezno priznate izdatke potrebno je da godišnja svota donacija iznosi najmanje 120 eura. Pritom donacije ne smiju premašiti 20% njezinih neto prihoda, niti iznos od 1.000.000 eura.