2018. godina

Popis aktivnosti u 2018. godini možete naći u prijedlogu Plana rada, koji je upućen Skupštini na usvajanje. Procjena troškova za provedbu navedenog plana te planiranih prihoda kojima ih namjeravamo pokriti nalaze se u Financijskom planu. Skupština će također odlučivati i o prijedlogu novog vizualnog identiteta Društva, kojeg je izradio Bojan Vlahek.

Prijedlog Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2018. godinu