Izborna sjednica Skupštine HDL-a

Sukladno članku 9. Statuta HDL-a, Predsjedništvo je na svojoj telefonskoj sjednici održanoj 3. siječnja 2020. donijelo odluku o sazivanju izborne sjednice Opće skupštine Hrvatskog društva Luksemburg, koja će se održati

u subotu, 18. siječnja 2020. godine, s početkom u 16 sati
u Dvorani za sastanke Društvenog doma Holzem, 5 route de Garnich, 8277 Holzem

Za sjednicu predlažemo sljedeći

DNEVNI RED

  1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda
  2. Izvještaj o radu za 2019. godinu (prijedlog)
  3. Financijski izvještaj za 2019. godinu (prijedlog)
  4. Izvještaj revizije blagajne za 2019. godinu
  5. Plan rada za 2020. godinu (prijedlog)
  6. Financijski plan za 2020. godinu (prijedlog)
  7. Izbor predsjednika za mandatno razdoblje od 2020. do 2023. godine
  8. Izbor članova Predsjedništva za mandatno razdoblje od 2020. do 2023. godine

Poslije sjednice održat će se kratke prezentacije na sljedeće teme:

  • Radionice hrvatskog jezika i kulture – Marija Batinović, mag. prim. educ.
  • Najvažniji aspekti hrvatskog predsjedanja Europskom unijom – Anđelko Markulin, spec. ing. techn. inf.

Zaključne napomene:

U cilju smanjenja količine papira i poštarine radne materijale za sjednicu objavili smo na našoj internetskoj stranici – vidjeti gore poveznice uz točke dnevnog reda.

U skladu sa člankom 11. Statuta HDL-a, predloženi dnevni red može se dopuniti pisanim prijedlogom koji potpiše najmanje 5% članova navedenih u posljednjem godišnjem popisu. Ne mogu se donositi odluke o temama koje nisu stavljene na dnevni red.

U slučaju spriječenosti, u skladu sa člankom 6. stavkom 3. Zakona o neprofitnim udrugama i zakladama (Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif), svaki član ili članica može drugom članu ili članici dati punomoć za zastupanje i glasanje u Općoj skupštini. Obrazac punomoći nalazi se na sljedećoj poveznici.

U skladu sa člankom 4. Statuta HDL-a, pridruženi i počasni članovi pozivaju se na sjednice Opće skupštine, ali nemaju pravo glasa i ne mogu biti birani na dužnosti u udruzi. Ako pridruženi član uplati godišnju članarinu prije početka Skupštine, postaje redovitim članom udruge sa svim odgovarajućim pravima i obvezama.

U očekivanju skorog susreta srdačno Vas pozdravljamo.

Anđelko Markulin,
predsjednik HDL