Odbor za integraciju Općine Mamer

Na svojoj sjednici održanoj 26. siječnja 2018. Općinsko vijeće Mamera imenovalo je članove Općinskog savjetodavnog odbora za integraciju. Jedan od članova Odbora u novom sazivu je i Anđelko Markulin, predsjednik Hrvatskog društva Luksemburg.

Utemeljena na zakonu iz 2011. ova tijela imaju zadaću savjetovanja i pomaganja općinskim vlastima poglavito u:

 • olakšavanju društvene, ekonomske, političke i kulturne integracije svih stanovnika općine;
 • promoviranju dijaloga, interkulturne razmjene i međusobnog razumijevanja među svim stanovnicima općine;
 • informiranju općinskih vlasti o situaciji sa strancima koji žive na njihovom području;
 • olakšavanju administrativnih postupaka između stranih mještana i službi općinske uprave;
 • predlaganju općinskim vlastima odgovarajućih rješenja za specifične probleme stranih mještana i njihovih obitelji koji nastaju kao rezultat njihove integracije u lokalnu zajednicu;
 • suradnji s lokalnim udrugama u organiziranju zabavnih, kulturnih, obrazovnih, rekreativnih ili sportskih aktivnosti i događanja;
 • osiguravanju da se sustavna informacija o radu općinskih vlasti i odbora periodički distribuira svim domaćinstvima, najmanje na francuskom i luksemburškom i/ili njemačkom jeziku;
 • ohrabrivanju stranaca na sudjelovanje u drugim općinskim savjetodavnim odborima.

Mišljenje ovog odbora je obvezatno kad Općinsko vijeće raspravlja o:

 • mjerama prihvata i integracije na području općine;
 • podizanju svijesti stranaca o potrebi sudjelovanja u lokalnim izborima;
 • propisima koji uređuju korištenje općinske sportske i kulturne infrastrukture.