Godišnja skupština 20. siječnja 2017.

Na redovnoj sjednici Glavne skupštine Hrvatskog društva Luksemburg održanoj 20. siječnja 2017. usvojeni su izvještaj o radu i financijski izvještaj te je na mandat od tri godine izabrano novo Predsjedništvo

Predsjednik: Anđelko Markulin
Potpredsjednik: Jozo Veselčić
Blagajnik: Mladen Lamza
Tajnica: Marta Plazina
Članica: Carmen Gruber
Članica: Ivana Schumacher
Članica: Malina Sirotić

Zapisnik sa sjednice nalazi se ovdje.