Prijavite projektnu ideju

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu. Pozivamo sve članove Hrvatskog društva Luksemburg da nam pošalju svoje ideje koje bismo mogli prijaviti za financijsku potporu. Svoje ideje pošaljite na naš mail info@hrvatska.lu, najkasnije do 20. ožujka, kako bismo mogli u roku izraditi i poslati potrebne materijale.

Podsjećamo da je navedeni Ured dosad sufinancirao tri projekta Hrvatskog društva Luksemburg: sudjelovanje KUD-a Bizovac na Festivalu migracija 2016., seminari i radionice cjeloživotnog učenja u 2017. te dolazak umjetnika iz Siska i Petrinje na Festival migracija 2018.