Popis djela

A

Amerikanska jahta u splitskoj luci – (1930) – Milan Begović

B

Bajke – (1920-1930-tih) – Ivana Brlić-Mažuranić

Bajke – (oko 1806-1858) – Jacob i Wilhelm Grimm

Bajke – (1835-1845) – Hans Christian Andersen

Balade Petrice Kerempuha – (1936) – Miroslav Krleža

Basne – (1920-1930-tih) – Ivana Brlić-Mažuranić

Basne – (6. st. pr. Krista) – Ezop

Bauk – (1922) – Ulderiko Donadini

Bez trećeg – (1926) – Milan Begović

Bezdan – (1919) – Ulderiko Donadini

Bijedna Mara – (1861) – Luka Botić

Bijeg – (1909) – Milutin Cihlar Nehajev

Bilješke jedne gimnazijalke – (2001) – Nada Mihelčić

Biskupova sinovica – (1910) – Milan Begović

Bitanga – (1910) – Janko Polić Kamov

Božji čovjek – (1924) – Milan Begović

Brada – (1912) – Janko Polić Kamov

Branka – (1881) – August Šenoa

Breza – (1928) – Slavko Kolar

Bum Tomica – (2002) – Silvija Šesto

Priče ili bajke iz prošlih vremena s poukom – (1697) – Charles Perrault

C

Camao – (1900) – Antun Gustav Matoš

Childe Harold – (1812-1818) – George Gordon Byron

Cid – (1636) – Pierre Corneille

Crni mačak – (1843) – Edgar Allan Poe

Cvijet sa raskršća – (1908) – Antun Gustav Matoš

Č

Čarobnjak iz Oza – (1900) – Lyman Frank Baum

Čiča Goriot – (1835) – Honoré de Balzac

Čovječanstvo – (1908) – Janko Polić Kamov

Čudnovate zgode šegrta Hlapića – (1913) – Ivana Brlić-Mažuranić

Čuvaj se senjske ruke – (1875) – August Šenoa

D

20.000 milja pod morem – (1870) – Jules Verne

Debela – (2002) – Silvija Šesto

Dekameron (izbor) – (oko 1349-1353.) – Giovanni Boccaccio

Diogeneš – (1804 ili 1805) – Tituš Brezovački

Dolazak Hrvata – (1924) – Ksaver Šandor Gjalski

Dom i svijet – (1865) – Franjo Marković

Dopuna Gundulićevog “Osmana” – (1844) – Ivan Mažuranić

Drame – (početak 15. stoljeća – 1546.) – Mavro Vetranović

Dramska djela – (početak 15. stoljeća) – Marko Marulić

Družba Pere Kvržice – (1933) – Mato Lovrak

Dubravka – (1628) – Ivan Gundulić

Dubrovačka trilogija – (1895-1901) – Ivo Vojnović

Duga – (1907) – Dinko Šimunović

Dundo Maroje – (1551) – Marin Držić

Nadstojnik (Dvorski) – (1852) – Ivan Sergejevič Turgenjev

Džuho Kerpeta – (1554. – ?) – Marin Držić

Đ

Đuka Begović – (1911) – Ivan Kozarac

E

Egloge – (1729) – Ignjat Đurđević

Ekvinocijo – (1895) – Ivo Vojnović

Elektra – (oko 413-410 pr. n. e.) – Euripid

Eneida – (29-19. pr. n. e.) – Vergilije

Ero s onoga svijeta – (1935) – Milan Begović

Esperel – grad malih čuda – (1994) – Sanja Lovrenčić

Evgenij Onjegin – (1833) – Aleksandar Sergejevič Puškin

F

Fedra – (1677) – Jean Racine

Filip, dječak bez imena – (1994) – Anto Gardaš

Fiškal – (1882) – Ante Kovačić

G

Galicija – (1922) – Miroslav Krleža

Gavran – (1845) – Edgar Allan Poe

Germinal – (1885) – Émile Zola

Giga Barićeva – (1940) – Milan Begović

Gogoljeva smrt – (1921) – Ulderiko Donadini

Gospoda Glembajevi – (1928) – Miroslav Krleža

Gospođa Bovary – (1857) – Gustave Flaubert

Gospođa Sabina – (1883) – Eugen Kumičić

Gostioničarka Mirandolina – (1751) – Carlo Goldoni

Graničari – (1857) – Josip Freudenreich

Grižula – (1556) – Marin Držić

Grobničko polje – (1842) – Dimitrija Demeter

Gulliverova putovanja – (1726) – Jonathan Swift

Gundulićev san – (1893) – Ivo Vojnović

H

Hamlet – (između 1599. i 1602.) – William Shakespeare

Hasanaginica – (1909) – Milan Ogrizović

Heidi – (1880-1881) – Johanna Spyri

Hekuba – (1558) – Marin Držić

Hotel Zagorje – (2010) – Ivana Simić Bodrožić

Hrvatska narodna drama – Hrvatska narodna (usmena) književnost

Hrvatske narodne bajke – Hrvatska narodna (usmena) književnost

Hrvatski Diogenes – (1928) – Milan Begović

Hrvatsko narodno pjesništvo – Hrvatska narodna (usmena) književnost

Hrvatsko pjesništvo srednjeg vijeka (izbor) – (14-16. stoljeće) – Nepoznat autor

Hvalisavi vojnik – (kraj 3. – početak 2. st. pr. n. e.) – Tit Makcije Plaut

Hvarkinja – (oko 1600) – Martin Benetović

I

Idiot – (1869) – Fjodor M. Dostojevski

Ifigenija među Taurijcima – (između 414. i 412. pr. Kr.) – Euripid

Igračke gospođe Nadine – (2003) – Anto Gardaš

Ilijada – (8-7. st. pr. n. e. (?)) – Homer

Ištipana hartija – (1907) – Janko Polić Kamov

Isušena kaljuža – (1907-1909) – Janko Polić Kamov

Iz ratničke književnosti hrvatske – (1902) – Nikola Andrić

Iz starog Vukovara – (1926) – Nikola Andrić

Iz velegradskog podzemlja – (1905) – Vjenceslav Novak

Izabrane novele – (1876-1886) – Guy de Maupassant

Izabrane pjesme – (1839-1881) – Ivan Trnski

Izabrane pjesme – (1868-1882) – Andrija Palmović

Izabrane pjesme – (sredina 16. st.) – Nikola Nalješković

Izabrane pjesme – (1840. i dalje) – Antun Nemčić

Izabrane pjesme – (1863) – Luka Botić

Izabrane pjesme – (1841-1874) – Ivan Kukuljević

Izabrane pjesme – (1873-1923) – Đuro Arnold

Izabrane pjesme – (1878-1898) – August Harambašić

Izabrane pjesme – (1885-1908) – Silvije Strahimir Kranjčević

Izabrane pjesme – (1924) – Dragutin Domjanić

Izabrane pjesme – (1844. i kasnije) – Petar Preradović

Izabrane pjesme – (1873-1880) – Rikard Jorgovanić

Izabrane pjesme – (1844-1860) – Mirko Bogović

Izabrane pjesme – (1914-1955) – Tin Ujević

Izabrane pjesme – (1832 – 1870) – Pjesnici narodnog preporoda i romantizma

Izabrane pjesme – (2011-2012) – Davor Ivankovac

Izabrane pripovijesti – (1878-1919) – Ivo Vojnović

Izabrane pripovijesti – (1905-1929) – Dinko Šimunović

Izabrane pripovijetke – (1909-1934) – Milan Begović

Izabrane štokavske pjesme – (1903. i kasnije) – Fran Galović

Izbor iz pjesmarica – (16-19. stoljeće) – Nepoznat autor

Izbor iz poezije – (1900-1944) – Vladimir Nazor

Izbor iz poezije – (1917-1970) – Miroslav Krleža

J

Jama – (1943) – Ivan Goran Kovačić

Janko Borislavić – (1887) – Ksaver Šandor Gjalski

Jarne bogati – (1671) – Fran Krsto Frankopan

Jaša Dalmatin potkralj Gudžerata – (1937) – Ivana Brlić-Mažuranić

Jelkin bosiljak – (1881) – Eugen Kumičić

Jeđupka – (1525-27) – Mikša Pelegrinović

Judita – (1501) – Marko Marulić

Junak našeg doba – (1841) – Mihail Jurjevič Ljermontov

Juran i Sofija – (1839) – Ivan Kukuljević

K

Kabanica – (1842) – Nikolaj Vasiljevič Gogolj

Kanarinčeva ljubovca – (1880) – August Šenoa

Karanfil sa pjesnikova groba – (1878) – August Šenoa

Katastrofa – (1892) – Janko Leskovar

Kate Kapuralica – (1800) – Vlaho Stulli

Khevenhiller – (1936) – Miroslav Krleža

Kipci i popevke – (1917) – Dragutin Domjanić

Knjiga o džungli – (1894) – Rudyard Kipling

Komedije – (sredina 16. st.) – Nikola Nalješković

Koriolan – (između 1605. i 1609.) – William Shakespeare

Kralj Edip – (oko 429. pr. Kr.) – Sofoklo

Kralj Lear – (između 1603. i 1606.) – William Shakespeare

Kraljević i prosjak – (1882) – Mark Twain

Kraljevo – (1918) – Miroslav Krleža

Kristofor Kolumbo – (1918) – Miroslav Krleža

Kroz pustinju i prašumu – (1911) – Henryk Sienkiewicz

Kroz šibe – (1921) – Ulderiko Donadini

Kućnik – (1796) – Josip Stjepan Relković

Kvas bez kruha – (1854) – Antun Nemčić

L

Ladanjska opozicija – (1896) – Marijan Derenčin

Lapadski soneti – (1891-1901) – Ivo Vojnović

Leda – (1932) – Miroslav Krleža

Legende o Kristu – (1904) – Selma Lagerlöf

Lišće – (1885-1916) – Fran Mažuranić

Listovi iz Slavonije – (1882) – Isidor Kršnjavi

Lovčevi zapisi – (1852) – Ivan Sergejevič Turgenjev

LJ

Ljepotica i zvijer – (1756) – Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Ljubav i zloba – (1846) – Dimitrija Demeter

Ljubica – (1866) – August Šenoa

Ljubovnici – (druga polovica 17. st.) – Nepoznati autor

M

Mali lord Fauntleroy – (1886) – Frances Hodgson Burnett

Mali od foguna – (1949) – Viktor Car Emin

Mama je kriva za sve – (1999) – Zoran Pongrašić

Mamino srce – (1910) – Janko Polić Kamov

Marija Magdalena – (1912) – Fran Galović

Maškarate ispod kuplja – (1922) – Ivo Vojnović

Mati – (1908) – Fran Galović

Matija Gubec – (1859) – Mirko Bogović

Matijaš grabancijaš dijak – (1804) – Tituš Brezovački

Medeja – (431. pr. n. e.) – Euripid

Melita – (1899) – Josip Eugen Tomić

Metamorfoze – (8. n. e.) – Ovidije

Mi smo za pravicu – (1936) – Slavko Kolar

Michelangelo Buonarroti – (1919) – Miroslav Krleža

Misao na vječnost – (1891) – Janko Leskovar

Mlinarska djeca – (1873) – Rikard Jorgovanić

Mnogo vike ni za što – (1598. ili 1599.) – William Shakespeare

Mor – (1930) – Đuro Sudeta

Mrtve duše – (1842) – Nikolaj Vasiljevič Gogolj

Mrtvi kapitali – (1889) – Josip Kozarac

Muka spasitelja našega – (1556) – Nepoznat autor

Muka svete Margarite – (oko 1500) – Nepoznat autor

Muljika – (1906) – Dinko Šimunović

N

Na rođenoj grudi – (1907) – Janko Polić Kamov

Na Tri kralja ili kako hoćete – (1601-1602) – William Shakespeare

Na vodi – (1876) – Guy de Maupassant

Nemam vremena – (1994) – Sanja Pilić

Nikola Šubić Zrinjski – (1876) – Hugo Badalić

Nora ili Kuća lutaka – (1879) – Henrik Ibsen

Novela od Stanca – (1551) – Marin Držić

Novele – (1910) – Branimir Wiesner Livadić

Novele – (1935-1947) – Luka Perković

Novi red – (1882) – Josip Eugen Tomić

Usmene narodne priče – Hrvatska narodna (usmena) književnost

O

Obijalo – (1918) – Franjo Horvat Kiš

Odabrane novele – (1915-1923) – Ulderiko Donadini

Odabrane novele – (1891-1944) – Janko Leskovar

Odabrane pripovijesti – (1877-1880) – Ante Kovačić

Odabrane pripovijetke – (1887-1915) – Ksaver Šandor Gjalski

Odabrane pripovijetke – (1888-1899) – Josip Kozarac

Odabrane pripovijetke – (1906-1910) – Ivan Kozarac

Odabrane pripovijetke – (1936) – Ivan Goran Kovačić

Odabrane pripovijetke – (1895-1911) – Antun Gustav Matoš

Odabrane pripovijetke – (1894-1905) – Vjenceslav Novak

Odabrane pripovijetke – (1908-1912) – Janko Polić Kamov

Odabrani eseji i putopisi – (1905-1913) – Antun Gustav Matoš

Odiljenje sigetsko – (1684) – Pavao Ritter Vitezović

Odiseja – (8-7. st. pr. n. e. (?)) – Homer

Oko Lobora – (1907) – Antun Gustav Matoš

Okovani Prometej – (prva polovica 5. st. pr. kr.) – Eshil

Olga i Lina – (1881) – Eugen Kumičić

Oliver Twist – (1838) – Charles Dickens

Oluja – (1610-1611) – William Shakespeare

Opančareva kći – (1871) – Josip Eugen Tomić

Oprava – (1899) – Josip Kozarac

Osman – (1638 – nedovršeno) – Ivan Gundulić

Otelo – (oko 1603-1604.) – William Shakespeare

P

Patnje mladoga Werthera – (1774) – Johann Wolfgang von Goethe

Pavlimir – (1632) – Junije Palmotić

Pesme horvatske – (1781) – Katarina Patačić

Pinocchiove pustolovine – (1881) – Carlo Collodi

Pirna drama – (početak 16. st.) – Nepoznat autor

Pisma iz mog mlina – (1869) – Alphonse Daudet

Pisni razlike – (1493. i kasnije) – Marko Marulić

Pjerin – (1552) – Marin Držić

Pjesme – (1855-1881) – August Šenoa

Pjesme – (sredina 17. st.) – Fran Krsto Frankopan

Pjesme – (1621 i ranije) – Ivan Gundulić

Pjesme – (1835 i kasnije) – Ivan Mažuranić

Pjesme – (1913. i kasnije) – Vladimir Čerina

Pjesme – (1907) – Vladimir Vidrić

Pjesme – (1906-1914) – Antun Gustav Matoš

Pjesme – (polovica 16. stoljeća) – Marin Kaboga

Pjesme – (1597-1613) – Dominko Zlatarić

Pjesme iz molitvenikâ – (1754-1773) – Antun Kanižlić

Pjesme, feljtoni i članci – (1906.-1943.) – Julije Benešić

Pjesni – (1549. i kasnije) – Nikola Dimitrović

Pjesni ljuvene, Derviš – (početak 17. st.) – Stijepo Đurđević

Pjesni razlike – (1563) – Dinko Ranjina

Pjesni razlike – (početak i sredina 16. st.) – Mavro Vetranović

Pjesni razlike – (1551) – Marin Držić

Pjesni razlike, Saltijer slovinski (izbor) – (1720-1729) – Ignjat Đurđević

Plač Gospoje – (1505) – Nepoznat autor

Plandovanja – (prva polovica 17. st.) – Dživo Bunić Vučić

Planine – (1536) – Petar Zoranić

Po dragomu kraju – (1933) – Dragutin Domjanić

Pod starim krovovima – (1886) – Ksaver Šandor Gjalski

Poezija – (1900-1925) – Milan Begović

Poezija – (1929-1943) – Ivan Goran Kovačić

Poezija – (1840-1851) – Stanko Vraz

Poezija – (1897-1910) – Janko Polić Kamov

Pogled u Bosnu – (1842) – Matija Mažuranić

Porin – (1850-1851) – Dimitrija Demeter

Posljednji Stipančići – (1899) – Vjenceslav Novak

Poštarska bajka – (1932) – Karel Čapek

Povjestice – (1866 i kasnije) – August Šenoa

Povratak – (1898) – Srđan Tucić

Povratak Filipa Latinovicza – (1932) – Miroslav Krleža

Pred smrt – (1913) – Fran Galović

Preobražaj – (1915) – Franz Kafka

Preobraženja – (1920) – Antun Branko Šimić

Priča o doktoru Dolittleu – (1920) – Hugh Lofting

Priče – (2013) – Ivana Simić Bodrožić

Priče iz davnine – (1916, 1926) – Ivana Brlić-Mažuranić

Prijan Lovro – (1875) – August Šenoa

Prikazanje života s. Lovrinca mučenika – (16. st. ili ranije) – Nepoznat autor

Pripovijesti – (1884-1909) – Jure Turić

Pripovijetke – Uspomene – (1905-1930) – Joza Ivakić

Prokletstvo – (1906) – Andrija Milčinović

Prolog nenapisane drame – (1929) – Ivo Vojnović

Propali dvori – (1896) – Janko Leskovar

Prosjak Luka – (1879) – August Šenoa

Prozerpina – (prije 1621) – Ivan Gundulić

Prvi korak u tamu – (2005) – Ivana Simić Bodrožić

Psovka – (1907) – Janko Polić Kamov

Pukovnik Beethoven – (2012) – Damir Karakaš

Pustolov pred vratima – (1926) – Milan Begović

Pustolovine Toma Sawyera – (1876) – Mark Twain

Put oko svijeta u 80 dana – (1873) – Jules Verne

Put u središte Zemlje – (1864) – Jules Verne

Putositnice – (1845) – Antun Nemčić

R

Radmio i Ljubmir – (kraj 15. st.) – Džore Držić

Razbojnici – (1781) – Johann Christoph Friedrich von Schiller

Razgovor ugodni naroda slovinskoga – (1756-1759) – Andrija Kačić Miošić

Razlike pjesni; Začinke – (kraj 17. – poč.18. st.) – Petar Kanavelić

Razlike stvari ine – (1528-1557; tiskano 1568.) – Petar Hektorović

Regoč – (1916) – Ivana Brlić-Mažuranić

Revizor – (1836) – Nikolaj Vasiljevič Gogolj

Ribanje i ribarsko prigovaranje – (1556; tiskano 1568.) – Petar Hektorović

Robinja – (prije 1530) – Hanibal Lucić

Romeo i Julija – (između 1591 i 1595) – William Shakespeare

S

Sabrane pjesme – (1913-1925) – Antun Branko Šimić

Samostanske drame – (1907) – Janko Polić Kamov

San Ivanjske noći – (između 1594 i 1596) – William Shakespeare

Satir iliti divji čovik – (1762-1779) – Matija Antun Relković

Seljačka buna – (1877) – August Šenoa

Selski prorok – (1853) – Ante Starčević

Sin domovine – (1940) – August Cesarec

Sirota – (1885) – Eugen Kumičić

Skladanja izvarsnih pisan razlicih – (1556. – posthumno tiskano prvo izdanje) – Hanibal Lucić

Skup – (1555. – ?) – Marin Držić

Slavonska šuma – (1888) – Josip Kozarac

Slika Doriana Graya – (1891) – Oscar Wilde

Smrt Smail-age Čengića – (1846) – Ivan Mažuranić

Sonetni vijenac – (1834) – France Prešeren

Srebrne svirale – (1920-2004) – Dragutin Tadijanović

Sretni vladar – (1888) – Oscar Wilde

Srijemske priče – (1915) – Iso Velikanović

Sudoperka – (1911) – Ivan Kozarac

Sunce djever i Neva Nevičica – (1916) – Ivana Brlić-Mažuranić

Suze Marunkove – (1724) – Ignjat Đurđević

Suze sina razmetnoga – (1622) – Ivan Gundulić

Sveta Rožalija – (1780) – Antun Kanižlić

Š

Šest lica u potrazi za autorom – (1921) – Luigi Pirandello

Škrtac – (1668) – Jean-Baptiste Poquelin Molière

Šuma i stepa – (1852) – Ivan Sergejevič Turgenjev

Šuma Striborova – (1916) – Ivana Brlić-Mažuranić

Tvrdica (Škrtac) – (oko 195. pr. Kr.) – Tit Makcije Plaut

T

Tajna zelene pećine – (1979) – Anto Gardaš

Tamara – (1907) – Fran Galović

Tena – (1894) – Josip Kozarac

Teuta – (1844) – Dimitrija Demeter

Thérèse Raquin – (1867) – Émile Zola

Tirena – (1549) – Marin Držić

Tito Dorčić – (1906) – Vjenceslav Novak

Tko je ubio Pašteticu? – (2003) – Silvija Šesto

Tonkina jedina ljubav – (1931) – August Cesarec

Tragedija mozgova – (1907) – Janko Polić Kamov

Tri sestre – (1900) – Anton Pavlovič Čehov

Tripče de Utolče – (? – sredina 15. st.) – Marin Držić

Tužna Jele – (1868) – Mato Vodopić

U

U agoniji – (1928) – Miroslav Krleža

U glib – (1901) – Vjenceslav Novak

U noći – (1887) – Ksaver Šandor Gjalski

U registraturi – (1888) – Ante Kovačić

Ukroćena goropadnica – (između 1590. i 1596.) – William Shakespeare

Umišljeni bolesnik – (1673) – Jean-Baptiste Poquelin Molière

Umorstva u Rue Morgue – (1841) – Edgar Allan Poe

Urota zrinsko-frankopanska – (1894) – Eugen Kumičić

Uskrsnuće – (1899) – Lav Nikolajevič Tolstoj

Uzdasi Mandalijene pokornice – (1728) – Ignjat Đurđević

V

V suncu i senci – (1927) – Dragutin Domjanić

Valovi – (1909) – Fran Galović

Venere i Adon – (1551) – Marin Držić

Venus Victrix – (1905) – Milan Begović

Vlak u snijegu – (1931) – Mato Lovrak

Vuci – (1928) – Milutin Cihlar Nehajev

Vučjak – (1923) – Miroslav Krleža

Z

Z mojih bregov – (1914) – Fran Galović

Začuđeni svatovi – (1883) – Eugen Kumičić

Zapisi – (1856-1865) – Mijat Stojanović

Zbornik Nikše Ranjine – (1507-1582) – Džore Držić

Zlatarovo zlato – (1871) – August Šenoa

Zločin i kazna – (1866) – Fjodor M. Dostojevski

Zmaj od Bosne – (1879) – Josip Eugen Tomić

Ž

Ženik – (1902) – Franjo Horvat Kiš