Financijski izvještaj za 2017. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine 2.659,91
Subvencije 2.264,93
Članarine 1.275,00
Donacije i sponzorstva 610,00
Prihodi s manifestacija 4.114,80
Prihodi projekta Bazar International 4.168,28
UKUPNI PRIMITCI 15.092,92

Izdatci (EUR)

Usluge 6.073,48
Roba 3.062,06
Oprema 672,49
Rezervirana sredstva za projekt Bazar International 4.168,28
UKUPNI IZDATCI 13.976,31

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni) 1.116,61
Plaćanja u 2017. za usluge iz 2018. (avans za smještaj u hostelu) 600,00
Donacije za projekt u 2017. koje će biti plaćene u 2018. (Božićni koncert) 588,00
STVARNI REZULTAT GODINE 2.304,61