2020. godina

Sukladno članku 9. Statuta Predsjedništvo je na svojoj sjednici održanoj 3. siječnja 2020. donijelo odluku o sazivanju redovite sjednice Skupštine Hrvatskog društva Luksemburg. Sjednica će se održati u subotu 18. siječnja 2020. s početkom u 16.00 sati,  u Dvorani za sastanke Holzem, 5 route de Garnich, 8277 Holzem. Materijali za sjednicu nalaze se na poveznicama uz točke dnevnog reda.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda
  2. Izvještaj o radu za 2019. godinu (prijedlog)
  3. Financijski izvještaj za 2019. godinu (prijedlog)
  4. Izvještaj nadzora blagajne za 2019. godinu
  5. Plan rada za 2020. godinu (prijedlog)
  6. Financijski plan za 2020. godinu (prijedlog)
  7. Izbor predsjednika HDL za mandatno razdoblje 2020. – 2023.
  8. Izbor članova Predsjedništva HDL za mandatno razdoblje 2020. – 2023.

Poslije sjednice održat će se kratke prezentacije dviju tema:

  • Radionice hrvatskog jezika i kulture – Marija Batinović, mag. prim. educ.
  • Najvažniji aspekti hrvatskog predsjedanja Europskom unijom – Anđelko Markulin, spec. ing. techn. inf.

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg