Kako potaknuti kreativnost?

U subotu 21. listopada 2017. u Centru za kulturu “Norbert Sassel” u Bettangeu započela je provedba projekta cjeloživotnog učenja Potpora razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod hrvatske djece i mladeži u Luksemburgu”, održavanjem prvog seminara pod nazivom “Kako potaknuti kreativnost?”

Voditelj seminara bio je Anđelko Markulin, stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije, iza kojeg je 30 godina rada u brojnim studentskim, mladeškim, sportskim, kulturnim i obrazovnim udrugama te koncipiranje i vođenje desetaka projekata lokalne, nacionalne i međunarodne razine.

Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma “New Vision for Education” iz 2015. za uspjeh u dinamičnom svijetu 21. stoljeća nužna su sljedeća znanja: literarna, matematička, znanstvena, informatička, financijska i kulturna pismenost; sljedeće vještine: kritičko mišljenje, kreativnost, komunikativnost i suradnja; te sljedeće karakterne osobine: znatiželja, inicijativnost, upornost, prilagodljivost, sposobnost vođenja i društvena svijest.

Nakon obrazlaganja temeljnih pojmova, kao što su kompetencija, kreativnost i njene značajke te vrsta mišljenja, polaznicima je u prvoj vježbi zadano u vremenskom roku od samo pet minuta osmisliti i izraditi crtež u koji će uklopiti zadani fragment. U sljedećoj galeriji prikazan je prazan papir formata A4 sa zadanim fragmentom te nekoliko crteža sudionika seminara, koji zorno pokazuju raznolikost rješenja do kojih se dolazi divergentnim mišljenjem.

Iza toga predavač je opisao desetak najpoznatijih tehnika kreativnog mišljenja, prema knjizi Velimira Sriće “Upravljanje kreativnošću”, a zatim su polaznici okušali svoju sposobnost asocijativnog povezivanja triju međusobno različitih pojmova preko jedne riječi koja ih povezuje (ako budete poželjeli provjeriti svoja rješenja pošaljite nam mail na info@hrvatska.lu):

kuhano – uskrsno – nojevo
morska – dječja – zarazna
školska – morska – Bob
motorni – Slavonski – u boci
za pecivo – protiv buha – za rublje
sapun – cipele – šibice
živi – morski – pustinjski
živi – Kineski – za penjanje
kronika – udovica – Gora
Sunce – more – pivo

Uslijedila je najpoznatija tehnika, koja se najčešće koristi za grupno rješavanje složenih poslovnih ili društvenih problema – oluja mozgova (brainstorming). Sudionici – kako djeca tako i njihovi roditelji – dobili su zadatak osmisliti niz ideja kako postići što bolji uspjeh radionica HDL-a. Nakon desetak minuta “sipanja” najrazličitijih ideja došlo se do liste od tridesetak prijedloga. No, kako su ti prijedlozi dolazili sasvim spontano, još je bilo potrebno organizirati ih na pregledan način da bi ih se moglo koristiti. Stoga je voditelj predstavio još jednu kreativnu tehniku: mentalna karta (mind map) te je korištenjem jednog od brojnih besplatnih softvera WiseMapping izradio sljedeći prikaz rezultata oluje mozgova:

Na koncu je voditelj dodatno obrazložio značaj kreativnosti u suvremenom poslovnom okružju, istaknuvši rezultate jedne ankete koju je IBM 2010. godine proveo među 1500 glavnih direktora iz 60 zemalja, a koji su istaknuli tri najveća problema s kojima se susreću: (1) najveći faktor neizvjesnosti u poslovnom okružju su tehnološke promjene, (2) manje od polovice današnjih tvrtki je sposobno pratiti te promjene, (3) jedini način za uspješnu borbu s izazovima sve složenijeg okružja je uvođenje “kreativnosti” u sve segmente poslovnih organizacija. Više o samom seminaru te relevantne poveznice na izvore možete pronaći u prezentaciji.

Po završetku seminara sudionici su popunili anketni upitnik kako bi svojim dojmovima i komentarima ukazali voditeljima na koji način što bolje pripremiti i organizirati buduće aktivnosti. Sudionici su izrazili zadovoljstvo odabirom teme i načinom prezentacije, a osobito mogućnošću aktivnog sudjelovanja kroz brojne vježbe. Neki su zaželjeli poslušati dodatne sadržaje o kreativnosti, a 100% njih je najavilo dolazak i na sljedeće seminare. Poslije stanke održana je i prva radionica.