Sportske aktivnosti

Hrvatsko društvo Luksemburg promovira zdravi život i potiče na bavljenje sportom, osobito mladih. U sklopu tog opredjeljenja održane su brojne aktivnosti:

Detalj s piknika: najmlađi su se okušali u boćanju, badmintonu, trčanju u vreći…