Financijski plan za 2020. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski plan i podnosi ga Skupštini na usvajanje (svi iznosi su u eurima):

RADIONICE HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE Procjena troškova
Honorar voditelja šestomjesečnog projekta radionica 500
Honorar predavača na 15 trosatnih radionica 750
Nastavni pribor i knjige 600
Ukupno 1.850
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 1.500
Donacije 350
Ukupno 1.850

 

ČITAJMO HRVATSKI Procjena troškova
Knjige za sve sudionike 700
Nagrade za najbolje autore 400
Ukupno 1.100
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 700
Donacije 400
Ukupno 1.100

 

FESTIVAL MIGRACIJA Procjena troškova
Najam štanda 800
Nabavka sokova i piva 500
Potrošni materijal 100
Ukupno 1.400
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 800
Prihodi štanda 600
Ukupno 1.400

 

PRINTEMPS DES POETES Procjena troškova
Putni trošak dolaska pjesnika 300
Smještaj i prehrana pjesnika 500
Honorar pjesnika 250
Ukupno 1.050
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 550
Sponzorstva i donacije 500
Ukupno 1.050

 

HRVATSKI TENISKI DAN Procjena troškova
Pehari, medalje, graviranje 200
Hrana i piće 400
Ukupno 600
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 200
Prihodi šanka 400
Ukupno 600

 

PROSLAVA DANA EUROPE Procjena troškova
Slastice, vino, čaše 500
Procjena prihoda
Subvencija Veleposlanstva RH 500

 

RECKENGER MULTIKULTI Procjena troškova
Hrana i piće 800
Procjena prihoda
Prihodi štanda 800

 

HRVATSKI DAN U LUKSEMBURGU Procjena troškova
Honorar tamburaškog sastava 2.000
Prijevoz, smještaj i prehrana 1.500
Dvorana i razglas 500
Ukupno 4.000
Procjena prihoda
Subvencija Vlade RH 2.000
Sponzorstva 1.000
Prihod od ulaznica i šanka 1.000
Ukupno 4.000

 

BOŽIĆNI KONCERT Procjena troškova
Dolazak i smještaj glazbenika 500
Troškovi promidžbe 300
Ukupno 800
Procjena prihoda
Sponzorstva 800

 

OSTALI IZDACI Procjena troškova
Domena i smještaj internetskih stranica 100
Izrada članskih iskaznica 200
Razne proslave ili prigode 100
Banka, pošta, uredski materijal 100
Ukupno 500
Procjena prihoda
Članarine 500

 

SVEUKUPNO
Procijenjeni troškovi 12.600
Procijenjeni prihodi 12.600
Saldo godine 0

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg