2023. godina

Sukladno članku 9. Statuta Predsjedništvo je na svojoj sjednici održanoj 11. ožujka 2023. godine donijelo odluku o sazivanju izborne sjednice Skupštine Hrvatskog društva Luksemburg. Sjednica će se održati u subotu 25. ožujka 2023. godine s početkom u 17:00 sati u dvorani općinske zgrade Mameranus, 16 Rue des Roses, 8263 Mamer. Materijali za sjednicu nalaze se na poveznicama uz točke dnevnog reda.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Izvještaj o radu za 2022. godinu (prijedlog) i rasprava
  3. Financijski izvještaj za 2022. godinu (prijedlog) i rasprava
  4. Izvještaj nadzora blagajne i usvajanje izvještaja
  5. Plan rada za 2023. godinu (prijedlog), rasprava i usvajanje
  6. Financijski plan za 2023. godinu (prijedlog), rasprava i usvajanje
  7. Izbor članova Predsjedništva za mandatno razdoblje od 2023. do 2026. godine (članak 15. Statuta)
  8. Izbor revizora blagajne (članak 19. Statuta)
  9. Razno

Predsjedništvo Hrvatskog društva Luksemburg