Financijski izvještaj za 2019. godinu

Sukladno članku 19. Statuta Hrvatskog društva Luksemburg Predsjedništvo izrađuje Financijski izvještaj i podnosi ga Skupštini na usvajanje.

Primitci (EUR)

Prijenos iz prošle godine 4.580,58
Subvencije 2.401,24
Članarine 885,00
Donacije i sponzorstva 920,00
Prihodi s manifestacija 2.835,00
UKUPNI PRIMITCI 11.621,82

Izdatci (EUR)

Povrat Vladi Luksemburga 2.500,00
Usluge 3.322,96
Roba 2.810,42
Oprema 796,61
UKUPNI IZDATCI 9.429,99

Rekapitulacija (EUR)

Višak primitaka nad izdatcima (stanje u banci i blagajni) 2.191,83
Potpora Vlade RH, koja će biti uplaćena u 2020. godini (45.000 kn)* 6.048,00
Sponzorstva Božićnog koncerta 2019. koja će biti uplaćena u 2020. godini 200,00
STVARNI REZULTAT GODINE 7.439,83

* Sredstva su namijenjena za projekte od listopada 2019. do lipnja 2020.

Izvještaj po projektima