Članarina

Godišnja članarina u Hrvatskom društvu Luksemburg iznosi 25 eura. Može se uplatiti u blagajnu ili na sljedeći žiro-račun:

IBAN LU45 1111 2450 8563 0000

BIC: CCPLLULL