Izvršni odbor CLAE

U srijedu 4. srpnja 2018. održana je Opća skupština CLAE (Comité de liaison des associations d’étrangers), koji je od Vlade Luksemburga dobio status udruge od javnog interesa. U listopadu prošle godine Hrvatsko društvo Luksemburg je donijelo odluku o pristupanju CLAE, koji danas broji više od 150 udruga stranaca. Skupština CLAE usvojila je izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2017. te financijski proračun za 2019. godinu, u kojoj će organizirati 36. Festival migracija. Budući da je dosadašnjem sazivu istekao mandat, u sljedeće tri godine operativne aktivnosti udruge vodit će novi Izvršni odbor CLAE, u čiji je sastav izabran i predsjednik HDL-a.

Na svojoj sjednici održanoj 24. rujna Izvršni odbor je iz svog sastava izabrao deveteročlano Predsjedništvo CLAE, među kojima je i predsjednik HDL-a Anđelko Markulin. Kroz ovu važnu funkciju naša udruga imat će dodatne mogućnosti osiguravanja javne potpore svom radu.