Član Savjeta hrvatske Vlade

Goran Strniša, član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sastao se s vodstvom Hrvatskog društva Luksemburg. Gospodin Strniša u Savjetu predstavlja hrvatske zajednice u zemljama Beneluksa, Danskoj i Norveškoj, te je posjetio Luksemburg kako bi se informirao o broju Hrvata u ovoj zemlji, kojih sada ima više od 1000, njihovoj strukturi i značajkama te poteškoćama s kojima se susreću.

Tijekom sastanka predstavljene su Programske smjernice za rad u okviru Savjeta Vlade RH za Hrvate u inozemstvu, koje je izradilo vodstvo HDL-a i u kojim se ističu tri najvažnija područja u kojima se očekuje doprinos Vlade Republike Hrvatske:

  1. Unaprjeđenje i bolja organizacija konzularnih službi Republike Hrvatske u Velikom vojvodstvu Luksemburga u pogledu regularnih konzularnih poslova, a prvenstveno kad je riječ o organizaciji parlamentarnih, predsjedničkih i europskih izbora. Tražimo uvođenje biračkog mjesta za Hrvate u Luksemburgu ili omogućivanje dopisnog i/ili elektroničkog glasovanja.
  2. Ponovno uvođenje i oživljavanje hrvatske dopunske nastave smatramo bitnim čimbenikom za održivo znanje hrvatskog jezika, u prvom redu među mladim Hrvatima u Luksemburgu. Na inicijativu Hrvatskog društva Luksemburg uspostavljen je kontakt s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH. Taj kontakt treba intenzivirati i pretvoriti u konkretne rezultate, po mogućnosti već od školske godine 2018./19.
  3. Zauzimanje za ostvarenje projekta „Hrvatske kuće“ je središnji aspekt rada Hrvatskog društva Luksemburg. Realizacijom i pronalaskom adekvatnog prostora u suradnji s luksemburškim i hrvatskim tijelima vlasti riješili bismo središnji problem ovdašnjeg kulturnog djelovanja, a to je nedostatak adekvatnog prostora za različite aktivnosti. Cilj nam je u okviru „Hrvatske kuće“ objediniti sve aktivnosti Hrvatskog društva Luksemburg (književni klub i čitaonica za odrasle, dječja igraonica i radionice cjeloživotnog učenja, kulturno-umjetničke večeri, izložbe itd.) te ujedno pružiti prostor hrvatskom diplomatskom predstavništvu u Belgiji, roditeljskoj sekciji Europske škole Luksemburg, hrvatskoj dopunskoj nastavi i ostalim institucijama i udruženjima kojima je cilj promicanje hrvatskog jezika, kulture, stvaralaštva i identiteta u Luksemburgu.