99. Zapisnik

Pregledavanje 0 odgovora iz niza
 • Autor
  Postovi
  • #1017

   ZAPISNIK PREDSJEDNIŠTVA HDL

   Dana 9. ožujka 2017. godine, s početkom u 18.30 sati, u Senningenu je održana 1. sjednica Predsjedništva Hrvatskog društva Luksemburg.

   Nazočni:
   Anđelko Markulin, predsjednik
   Jozo Veselčić, potpredsjednik
   Mladen Lamza, blagajnik
   Marta Plazina, tajnica
   Malina Sirotić, članica
   Ivana Schumacher, članica

   Odsutna:
   Carmen Gruber, članica

   Na početku sjednice jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:
   1. Prijava u registar udruga
   2. Promjena adrese Društva
   3. Izgled i dimenzije pečata Društva
   4. Festival migracija CLAE
   5. Redizajn web stranice HDL
   6. Film o nastupu Lucića i Dežulovića
   7. Web stranica Hrvatske katoličke misije
   8. Natječaj za projekte u kulturi
   9. Poziv Ministarstva obitelji Luksemburga
   10. Poziv za nastup na MultiKulti 2017.
   11. Pregled financija HDL
   12. Sastanak “Integracija i interkulturalnost”
   13. Program rada za 2017. godinu
   14. Članstvo u HDL
   15. Sazivanje izvanredne sjednice Skupštine
   16. Izvještaj s Festivala migracija
   17. Reagiranje na letak kampanje „Mogu da glasam!“
   18. Održavanje Hrvatskih svjetskih igara u Zagrebu

   Ad 1. Dana 13. veljače proveden je upis izmjena članova Predsjedništva u Registru tvrtki i udruga Luksemburga.

   Ad 2. Društvo je dosad imalo adresu na privatnoj adresi dosadašnje predsjednice. Adresa Društva je preseljena na privatnu adresu potpredsjednika Joze Veselčića: 294, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

   Ad 3. Statutom Društva nisu propisani sadržaj i dimenzije pečata. Odlučeno je da pečat bude pravokutnog oblika, dimenzija 44 x 13 mm, te da sadržava znak Društva.

   Ad 4. Pripreme za Festival migracija, kultura i građanstva u organizaciji udruge CLAE započele su pred pola godine kad je tadašnje Predsjedništvo rezerviralo štand za promociju Hrvatske te prijavilo festival klapa: nastup klapa “Brodarica” i “Dišpet”. Očekivalo se da će Središnji državni ured za Hrvate izvan RH sufinancirati taj program, kao u slučaju dolaska KUD-a “Bizovac” godinu ranije, ali to se nije dogodilo. Zbog toga je program reduciran na dolazak klape “Brodarica” (njihova dva člana inače žive u Luksemburgu) i uređenje štanda, čije se organizacije prihvatio Mladen Lamza. Osim nastupa na Festivalu, klapa bi još izvela kraći program u crkvi nakon mise, te večernji nastup u klubu ako se uspije pronaći odgovarajući prostor s razglasom.

   Ad 5. Na postojećoj web stranici Društva nisu iskorištene prednosti sustava za upravljanje web sadržajem (CMS): foto-galerija, blog, forum. Postojeći CMS (SilverStripe) vrlo se rijetko koristi, na njemu je napravljeno svega 0,1% stranica u svijetu. Anđelko Markulin je predložio da se napravi zamjena drugim CMS-om, WordPressom, kojeg koristi oko 60% stranica u svijetu. On bi besplatno proveo kompletnu migraciju sadržaja, a administratorske poslove instaliranja CMS-a i baze podataka obavila bi naša hosting kompanija iz Zagreba – dali su ponudu na 600 kn = 80 eura. Time bi se značajno unaprijedila funkcionalnost weba, lakoća korištenja, te dodavanje novih funkcionalnosti. Prijedlog je prihvaćen.

   Ad 6. Anđelko Markulin je upozorio članove Predsjedništva da se na YouTube kanalu te Facebook stranici Društva nalazi video zapis s gostovanja Predraga Lucića i Borisa Dežulovića u Luksemburgu, u organizaciji Društva. Izrazio je svoj stav kako je neprimjereno da službeni banner Hrvatskog društva Luksemburg stoji iza ovog kavanskog nastupa koji se uvredljivo odnosi prema hrvatskim državnim institucijama, himni te nacionalnim i vjerskim osjećajima hrvatskih građana. Stoga je predložio da se taj film izbriše ili barem načini nedostupnim internetskim tražilicama. Dio članova Predsjedništva podržao je prijedlog, a dio je bio protiv. Kako ne bi došlo do preglasavanja i zategnute situacije u Predsjedništvu Markulin je povukao svoj prijedlog. Svi su se suglasili da je potrebno na YouTube kanal staviti promotivne filmove s ostalih aktivnosti Društva kako bi zainteresirani dobili cjeloviti uvid u njegov rad. Mladen Lamza je predložio da se donese odluka kako administratori nemaju pravo brisati komentare na društvenoj mreži Facebook, koja nam služi kao forum, osim ako se radi o uvredama ili osobnim prijetnjama. Prijedlog je prihvaćen.

   Ad 7. Markulin je informirao članove Predsjedništva da je na molbu velečasnog kao privatna osoba kupio internetsku domenu http://www.hkm.lu, na kojoj će Hrvatska katolička misija objavljivati crkvene obavijesti i svoje druge aktivnosti. Web stranicu uređuje također naš član Edi Zelić, a Markulin je pričuvni administrator.

   Ad 8. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu. Markulin je predložio da se izradi projekt usmjeren na hrvatsku djecu u Luksemburgu, o čemu je već obavio određene konzultacije. Prijedlog je prihvaćen te je dogovoreno da se prije slanja projekt svakako pošalje članovima Predsjedništva na uvid.

   Ad 9. Zaprimljen je dopis luksemburškog Ministarstva obitelji i integracije s pozivom za sudjelovanje na radnom doručku u u sklopu senzibilizacije za lokalne izbore u listopadu. Budući da je dosadašnji blagajnik Društva Josip Nerančić već prošao edukaciju za multiplikatore, on je sudjelovao na skupu u ime Društva. O skupu su izvijestile i novine: http://www.wort.lu/fr/politique/corinne-cahen-nous-avons-un-deficit-de-democratie-au-luxembourg-58bc42a7a5e74263e13ab842.

   Ad 10. Budući da je naše Društvo sudjelovalo na prethodnom festivalu MultiKulti u Niederanvenu, održanom 2014. godine, dobili smo poziv i za sljedeće (peto) izdanje tog festivala koje će se održati 14. svibnja. Predsjednik se konzultirao oko navedenoga s Pavom Božićem, koji živi u tom naselju, te s Monikom Ferenc-Horvat. Odlučeno je da se potvrdi sudjelovanje Hrvatskog društva Luksemburg i ove godine.

   Ad 11. S namjerom da članovima Predsjedništva pruži ažurni uvid u financijsko stanje Društva, Predsjednik je izradio Excel dokument “u oblaku” u kojem će on Blagajnik i prikazivati sve transakcije po žiro-računu i u blagajni te financijske rezultate pojedinih projekata. Kao interni dokument, on će biti vidljiv samo članovima Predsjedništva. U ovom trenutku HDL ima cca 850 eura na žiro-računu i cca 480 u blagajni.

   Ad 12. Zaprimili smo poziv Grada Luksemburga za 6. godišnji sastanak gradske uprave s udrugama građana na temu “Integracija i interkulturalnost”. Odlučeno je da na sastanak idu Carmen i Marta.

   Ad 13. Prema Statutu, program rada usvaja Skupština na prijedlog Predsjedništva. Nakon rasprave za sada su usvojeni sljedeći elementi, koji će se još dopuniti na sljedećoj sjednici Predsjedništva:
   • ispitivanje mogućnosti organiziranja okupljanja članstva u povodu Međunarodnog praznika rada,
   • organiziranje štanda na Festivalu MultiKulti u Niederanvenu (14. svibanj)
   • pomoć Hrvatskoj sekciji roditelja pri Europskoj školi u organizaciji štanda za Dan škole (svibanj),
   • poduprijeti inicijativu za osnivanjem hrvatskoga nogometnog kluba,
   • pripremiti kulturno-zabavni i društveni program u povodu Dana državnosti RH (25. lipnja) i obljetnice ulaska Hrvatske u Europsku uniju (1. srpnja),
   • revitalizacija Knjižnog kluba i podupiranje svih kulturnih i umjetničkih aktivnosti Hrvata u Luksemburgu,
   • izraditi program kulturno-obrazovnih radionica za djecu (jesen) i prijaviti se za sufinanciranje u odgovarajuće hrvatske i luksemburške institucije – a možda i međunarodne,
   • organizacija Božićnog koncerta u suradnji s Hrvatskom katoličkom misijom.

   Ad 14. Važeći Statut predvidio je samo jednu kategoriju članstva, a brisanje iz članstva je vrlo rigorozno – smatra se da je član istupio nakon što u razdoblju od 3 (tri) mjeseca od dana dospijeća ne plati obveznu članarinu. Zbog takvih odredbi udruga kontinuirano gubi članstvo: 2014. je imalo 54 člana, u 2015. broj je pao na 48, da bi 2016. godinu završilo s 37 članova. Markulin predlaže da se uvede kategorija pridruženog članstva. U njega bi ulazila djeca, koja u velikom broju sudjeluju na raznim radionicama, zatim drugi član obitelji ako samo jedan plati članarinu, te svatko onaj tko prihvati Statut i potpiše pristupnicu, a ne plati članarinu. Ako kasnije plati članarinu postaje redovnim članom. Ako iduće godine ne plati članarinu – ne bi ga se brisalo iz članstva kao sada, nego prevelo u kategoriju pridruženog člana. Time bi zadržao pravo sudjelovanja u radu Društva, pa i dolaska i rasprave na Skupštini, a jedino ne bi imao pravo glasanja. Uvela bi se i kategorija počasnog članstva, za osobe s osobitim zaslugama za rad Društva. Predsjednik se obvezao ispitati postoje li uporišta za ovakvu izmjenu u važećem luksemburškom Zakonu o udrugama.

   Ad 15. Uočeno je nekoliko bitnih i hitnih razloga zbog kojih je potrebno u što skorije vrijeme sazvati Skupštinu:
   • donošenje programa rada za 2017. godinu;
   • izmjena Statuta u dijelu kategorija članstva i sastava Nadzornog odbora;
   • usvajanje podstatutarnih akata Društva (Poslovnik Skupštine, Pravilnik o članstvu);
   • ima i jedan trivijalan razlog – u Statutu nedostaje članak 7, pa je ovo i prilika da se to uredi.
   Inicijativa je prihvaćena, a datum će biti određen na sljedećoj sjednici Predsjedništva.

   Ad 16. Voditelj štanda na Festivalu migracija Mladen Lamza priredio je detaljni izvještaj o radu i financijskim rezultatima. Na štandu je ostvaren prihod od 1.660,00 eura, a rashodi su iznosili 1.440,54 eura – što daje ukupni neto prihod od 219,46 eura. Istaknuo je odličan odaziv članova Društva za donacije proizvoda i posjet štandu, koji je s više strana dobio pohvale za odličnu uređenost i ponudu proizvoda. Upozorio je na dosta nepovoljnu lokaciju štanda koju smo dobili od organizatora, s neadekvatnom infrastrukturom, te generalno lošu posjećenost cijelog Festivala.
   Predsjedništvo je pohvalilo blagajnika za vrlo odgovorno planiranje i pedantno vođenje financijske evidencije na štandu, što je donijelo vrijedna iskustva za pripremu budućih događanja.

   Ad 17. U pripremama za lokalne izbore luksemburške vlasti su načinile nevjerojatne propuste u izradi web stranice i promotivnih letaka:
   • jezik su nazvali “serbo-croate”
   • stavili su hrvatsku zastavu, ali bez krune (!?!)
   Na Festivalu smo upozorili organizatore kampanje na propuste i najavili su da će greške popraviti. Na prijedlog predsjednika odlučeno je da se o incidentu hitno izvijesti nadležno hrvatsko veleposlanstvo u Briselu te da se dalje pozorno prati web stranica kampanje http://www.jepeuxvoter.lu.

   Ad 18. Dobili smo dopis Veleposlanstva RH u Briselu s molbom da članstvo informiramo o održavanju četvrtih po redu Hrvatskih svjetskih igara koje će se održati od 18. do 21. srpnja 2017. u Zagrebu. Obavijest ćemo postaviti na web stranicu i Facebook grupu Društva te će se kroz osobne kontakte pokušati oformiti barem jedan tim koji bi nastupao pod imenom Hrvatskog društva Luksemburg.

   Sjednica je završena u 21.30 sati.

   Zapisnik ovjerava:
   Anđelko Markulin, predsjednik

Pregledavanje 0 odgovora iz niza
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.