Božićni sajam

Od 1983. godine u Europskoj školi Luksemburg djeluje skupina Aktivnosti bez granica, sa sloganom Sjedinjeni kao jedan (Uniting As One). Svake godine Aktivnosti bez granica Europskih škola Luksemburg, u suradnji s Udrugom roditelja učenika Europske škole Luksemburg, organizira nekoliko događanja koja imaju za cilj prikupljanje sredstava potrebnih za njihov humanitarni rad.

Jedna od tih aktivnosti je i održavanje Božićnog sajma, na kojem je svoj štand imala i Hrvatska sekcija – koja broji više od 20 obitelji s 30-ak djece od vrtićke dobi do maturanata. Brojne tvrtke donirale su svoje proizvode, a u pripremi i održavanju štanda volontirao je velik broj hrvatske djece i njihovih roditelja – što se ogleda u konačnom prihodu, iz kojeg je u humanitarne svrhe uplaćeno 650 eura.