Odgovor na: 10. Poziv za nastup na MultiKulti 2017.

Aktivnosti i najave Forumi 1. sjednica Predsjedništva 10. Poziv za nastup na MultiKulti 2017. Odgovor na: 10. Poziv za nastup na MultiKulti 2017.

#683

Jučer sam se susreo s Pavom Božićem, koji živi u Niederanvenu, i izrazio je želju sudjelovati u organizaciji bilo kakve aktivnosti uime našeg Društva. Budući da imamo još tri dana da im odgovorimo, predlažem da naš odgovor bude pozitivan. Načelna tema bi mogla biti hrvatska kultura i umjetnost – a na raspolaganju su nam još dva mjeseca da organiziramo što ćemo i kako predstaviti. Poziv možete vidjeti ovdje: http://hrvatska.lu/wp-content/uploads/2017/02/MultiKulti-2017.pdf