Konferencije, debate

Tijekom Festivala održat će se desetak tematskih skupova – u formi konferencije, debate ili okruglog stola. Ulaz na sva događanja je slobodan, a detaljnije informacije o svakom od njih mogu se pronaći ovdje, na francuskom jeziku.

Datum Vrijeme Vrsta Naslov/tema
2. 3. 2018. 18:30 Konferencija-debata Novi izazovi migracija u Europi – Kakvim politikama se suočiti s izazovima sutrašnjice?
3. 3. 2018. 14:00 Debata Suočena s usponom krajnje desnice u Europi, koji je odgovor ljevice?
15:30 Okrugli stol Kako stambenu krizu vide ranjive skupine: izazovi, prepreke, rješenja
17:00 Okrugli stol Novi oblici ropstva
19:00 Susret Gvinejske zajednice u Luksemburgu i Europi
4. 3. 2018. 12:00 Debata-okrugli stol Klimatske izbjeglice: Vrijeme je da Europa djeluje
12:00 Projekcija Dokumentarni film: Danas sam pustila leptiricu
14:00 Okrugli stol Solidarnost na putu prema Europi
14:00 Konferencija Prisjećanje na migracije u povodu Europske godine baštine 2018.
15:30 Debata Financiranje udruga