Kako glasati

Na dan izbora

Dana 8. listopada 2017. svi državljani Luksemburga i strani državljani koji su se prijavili za izbore u Velikom Vojvodstvu Luksemburga pozvani su dati svoj glas za izbor članova općinskog vijeća svoje općine.

Najmanje pet dana prije izbora općinske uprave šalju svakom glasaču pismo s pozivom i svim potrebnim informacijama.

Na dan izbora morate:

  • između 8.00 i 14.00 sati doći na glasačko mjesto u općini u kojoj živite;
  • ponijeti pismo s pozivom na izbore ili važeću identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica).

Tada još samo trebate otići do separea za glasanje i dati svoj glas!

Dopisno glasanje

Dopisno glasanje je rezervirano za:

  • glasače koji, zbog opravdanih poslovnih ili osobnih razloga, nisu u mogućnosti osobno doći na glasačko mjesto prema mjestu boravka,
  • glasače starije od 75 godina.

Dodatne informacije: zahtjev za dopisno glasanje na lokalnim izborima.

Izborni sustavi

Za izbore općinskih vijećnika koriste se dva različita sustava:

  • U općinama s manje od 3.000 stanovnika rezultat izbora određuje se prema sustavu relativne većine. Svaki glasač može dati onoliko glasova koliko se vijećnika bira u općinsko vijeće. Glasa se stavljanjem križića (+ ili x) u kvadratić pored imena jednog ili više kandidata, sve dok se ne iskoriste svi glasovi. Za dodatne informacije kliknite ovdje.
  • U općinama s 3.000 stanovnika ili više rezultat izbora određuje se glasanjem za kandidacijske liste, prema proporcionalnoj zastupljenosti. Svaki glasač može dati onoliko glasova koliko se vijećnika bira u općinsko vijeće. Glasač može svakom kandidatu dati jedan ili dva glasa, sve dok ne iskoristi sve svoje glasove. Svaki križić (+ ili x) upisan u jedan od dva kvadratića iza imena kandidata vrijedi jedan glas za tog kandidata.

Na primjer, ako se u općini u kojoj živite bira 17 vijećnika tada možete podijeliti najviše 17 glasova, recimo na sljedeći način:

Druga mogućnost je da stavite križić u polje na vrhu kandidacijske liste te na taj način date po jedan glas svakom od kandidata na toj listi:

Ako lista za koju stavite križić (+ ili x) ima manje kandidata od broja vijećnika koji se biraju preostale glasove možete raspodijeliti drugima. Na donjem primjeru stavljen je križić na vrh liste s 12 kandidata, čime svaki kandidat dobiva jedan glas. Ako se u Vašoj općini bira 17 vijećnika tada Vam je ostalo još 5 glasova koje možete dodijeliti drugim kandidatima.

Važno: Ako stavite križić (+ ili x) u polje na vrhu liste tada ste svim kandidatima s te liste već dali po jedan glas. Prema tome, pored imena kandidata s te liste možete staviti još samo jedan dodatni križić.

Ako stavite više križića nego što je broj vijećnika koji se biraju Vaš glasački listić postaje nevažećim.

Dodatne informacije.